Piše: R.I. | 11.09.2019. 15:59

Govna na plaži u samom središtu Dubrovnika, ne preporučuje se kupanje

DUBROVAČKO-neretvanska županija upozorila je javnost da je na plaži Porporeli u Dubrovniku došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama.

Riječ je o plaži u samom središtu Dubrovnika. 

"Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije od 11. rujna 2019., tijekom devetog ispitivanja kakvoće mora prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Porporela u Dubrovniku, uzorkovanog 09. rujna 2019. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

S obzirom da uzorci mora na plaži Porporela u Dubrovniku, zbog onečišćenja fekalnog podrijetla, ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti", stoji u upozorenju Dubrovačko-neretvanske županije. 

 
NAJNOVIJE
NAJČITANIJE