Piše: I. Ćimić | 19.06.2017. 19:00

Devet razloga zbog kojih Zakon o koncesijama mora biti zaustavljen

Foto: FaH

"ZAHTIJEVAMO vraćanje Zakona o koncesijama na treće čitanje i uključivanje javnosti u daljnju raspravu. Želimo sačuvati javno dobro i zajedno sudjelovati u daljnjim odlukama o koncesioniranju", glavni je zahtjev prosvjednika pred Saborom. Čini se da su za sada uspjeli jer je Sabor jutros skinuo s dnevnog reda glasanje o Zakonu o koncesijama za kojeg ministar financija Zdravko Marić tvrdi da je dobar te da ne treba javna rasprava.
 
Donosimo devet spornih točaka.  
 
1. Javnost neće biti upoznata s postupkom odabira koncesionara. Nema odredbe koje govori o načinu pripreme natječaja a niti odabira koncesionara. Štoviše u povjerenstvima koje dodjeljuju koncesije neće biti predstavnika lokalne zajednice! Županija dodjeljuje koncesiju bez da općine i gradovi imaju pravo glasa. Na ovo nas obvezuju međunarodni ugovori, no Vlada i dalje inzistira na ovom zakonu.
 
2. Neće se znati procjene opravdanosti pojedine koncesije, odnosno zašto se daje koncesija. Iz samog postupka opet je isključena  javnost. Nema ni objave u javnim glasilima. Zakonom se omoguće olako davanje koncesija na pomorskom dobru. Unatoč malverzacijama kojih je do sada itekako bilo po novom Zakonu o koncesijama nadzor je nedostatan i ide na ruku nepravilnostima.  

3. Nema odredbi koje će onemogućiti koncesionaru da naplaćuje pristup općem dobru. Odnosno Zakonom se omogućuje  da temeljem najviše ponude bude odabran koncesionar koji će povisiti cijenu usluge za lokalno stanovništvo ili će mu ograničiti pristup javnom dobru. Za to sada ima uporište u ovom Zakonu.
 
4. Nema odredbe koja bi spriječila dodjeljivanje koncesije tvrtkama koje zapravo financijski stoje loše ili tvrtkama i osobama koji nemaju operativnog kapaciteta ispuniti sve odredbe koncesije. Izbačen je i kriterij radnih mjesta i zaštite okoliša, a smanjuje se i iznos garancije plaćanja
 
5. Moguće je prvo dobiti koncesiju a onda je založiti da bi osigurao sredstva potrebna za investiciju. Uz već ionako smanjene kriterije te isključenu javnost iz procesa odabira širom se otvaraju vrata za davanje koncesija podobnima.
 
6. Ugovora o koncesiji može se prenijeti na financijsku instituciju koja je nad koncesijom založno pravo. Te institucije mogu tu koncesiju prenijeti na treću osobu!
 
7. Nema definiranog minimalnog roka u kojem se koncesija ne može založiti ili prenijeti.
 
8. Izmjene i dopune Zakona o koncesijama išle su u hitnu saborsku proceduru. Zakon treba vratiti u javnu raspravu. Štoviše drugo čitanje Zakona bilo je vrijeme velike krize Vlade, a odbačeni su i svi amandmani.
 
9. Pomorsko dobro treba izuzeti i regulirati putem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama jednako kao što su iz njega izuzete i šume. Izmjenom Zakona o koncesijama ovaj zakon proglašava se krovnim za pomorska dobra.

NAJNOVIJE
VEZANO
NAJČITANIJE